روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

اطلاعات فصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

  • نوع انتشار: برخط
  • دوره انتشار: فصلنامه
  • موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
  • نوع مجله: دانشگاهی / تخصصی
  • کشور: ایران
  • زبان: فارسی با چکیده انگلیسی
  • خط‌مشی داوری: دوسو ناشناس (حداقل ۲ داور)
  • آدرس پست الکترونیک: m.fardin@iauzah.ac.ir