روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

  فصلنامه «روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری» با ایجاد  بستری مناسب به منظور ارتباط علمی پژوهشگران و بچاپ رساندن آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان برجسته داخلی و خارجی علوم رفتاری آغاز به کار نموده است. نشریه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری طی مجوز کمیسیون نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 56485/ 32/ ص مورخ 06/ 09 / 1400به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.