روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

فصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری ، با انتشار مقالات علمی و تخصصی در زمینه روان شناسی و علوم رفتاری با استفاده از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب نظر رشته روان شناسی ، علوم رفتاری و گرایش های مرتبط، اهداف زیر را دنبال می کند:‌

-ارتقا و توسعه آگاهی های لازم در حوزه سلامت روان و علوم رفتاری

-در دسترس قرار دادن منابع و مراجع معتبر برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور

-ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی

-ایجاد زمینه برای آینده اندیشی در حوزه روانشناسی و علوم رفتاری

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره موضوع های روان شناسی و علوم رفتاری