روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

به منظور تسریع در روند بررسی و سهولت در ارسال مقالات توسط پژوهشگران محترم، فرمت ساختار کلی در ذیل ارائه شده است.

مقالات ارسالی بایستی دارای چکیده انگلیسی باشند و طبق فرمت نشریه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری در صفحه اول قرار گیرند.

لازم به ذکر است که فایل اصلی مقالات بدون نام نویسندگان باشد و مشخصات نویسندگان محترم توسط فایل مربوطه که در قسمت فایل های مورد نیاز است بایستی تکمیل و به صورت کاملا جداگانه در سامانه آپلود شود.

فرمت مقالات علمی پژوهشی 

فرمت مقالات مروری 

 

فایل های مورد نیاز

لطفا در هنگام ارسال مقاله، فرم های ذیل پس از تکمیل ارسال شوند.

1- فرم مشخصات نویسندگان را از لینک رو به رو دانلود نموده و پس از تکمیل در سامانه آپلود نمایید.                 فرم مشخصات نویسندگان

2- فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  (این فایل را پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و ارسال نمایید).          فرم تعهدنامه نویسندگان

3-فرم تعارض منافع (Conflict of Interest) (این فایل را پس از تکمیل و امضاء، اسکن نموده و ارسال نمایید).         فرم تعارض منافع

 4- ارسال درصد مشابهت‌یابی از طریق سامانه noormags به همراه مقاله، الزامی می‌باشد.                                         سامانه noormags   

با توجه به عدم امکان تغییر نویسنده مسئول مقاله، لطفا قبل از بارگذاری مقاله نسبت به مشخص نمودن آن اقدام فرمایید.

    به دلیل اینکه پس از انتشار مقاله امکان هیچ‌گونه تغییری در مشخصات نویسندگان وجود ندارد، لطفاً مشخصات نویسندگان (نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و...) و همچنین ترتیب قرار گرفتن اسامی نویسندگان در سایت فصلنامه و در فایل مربوط به نویسندگان، به‌صورت صحیح و یکسان درج شود.

    مقاله باید ارزش علمی - پژوهشی داشته و با حوزه فعالیت فصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری (محورهای موضوعی) تناسب داشته باشد. حوزه فعالیت این فصلنامه، روان شناسی و علوم رفتاری است .

    مقاله ارسالی باید حاصل کار پژوهشی اصیل بوده (حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد) و در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلا یا همزمان ارسال نشده باشد. چنانچه مشخص شود که مقاله ای قبلا در مجله دیگری منتشر شده (Duplicate Publication)، سردبیر مجله مقاله مذکور را ابطال و نام نویسندگان و عنوان مقاله را ضمن انتشار عمومی به اطلاع موسسه/دانشگاه نویسندگان مقاله نیز می‌رساند.

    دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به این آدرس صورت می پذیرد:  http://psych.iauzah.ac.ir/

خواهشمند است کلیه نویسندگان (به‌ویژه نویسنده مسئول) شناسه ORCID خود را در قسمت مشخصات شخصی درج نمایند.

جهت راهنمای مراحل دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID) اینجا را کلیک کنید.