روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاریفصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری، آمادگی دارد در راستای اهداف مشخص شده، مقالات علمی - پژوهشی اساتید و دانشجویان محترم را دریافت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن داوری و در صورت مطابق بودن با استانداردهای مورد نظر، منتشر نماید.

لذا از کلیه محققین دعوت می‌شود که مقالات خود را از طریق صفحه ارسال مقاله، جهت داوری ارسال نمایند.